Az Ecommerce Hungary-ba felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek az egyesület alapszbályába foglaltakat elfogadják.

Az egyesületi tagságot a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A szabályszerűen benyújtott kérelem alapján, a tagdíj megfizetésének napjával a tagot az egyesületi titkár bejegyzi a tagok nyilvántartásába. Az Ecommerce Hungary tagsági díja gazdasági társaságok esetén az éves árbevétel függvénye. A tagdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza. Évközi belépés esetén, amennyiben az az első negyedévben történik, a rendes tagdíj 100%-át, a második negyedévben 75%-át, a harmadik negyedévben 50%-át, a negyedik negyedévben pedig 25%-át kell megfizetni. Akik már korábban – az idei évet megelőzően – beléptek a szövetségbe, minden évben csak tagdíjnyilatkozatot kell kitölteniük, amiről automatikusan értesítés kapnak annak esedékességekor.

Az Ecommerce Hungary elnökségének augusztus végi döntése alapján, Egyesületünk kiemelten támogatja a mikro- és kisvállalkozásokat. A döntés értelmében a 500M forint árbevétel alatti cégek belépése esetén, az első negyedéves tagdíj megfizetését egyesületünk elengedi.

Rendes tagság

ÁrbevételRendes tagdíjEmelt tagdíj
Vállalkozás
100 mFt alatt35.000 Ft/év40.000 Ft/év
100-500 mFt55.000 Ft/év65.000 Ft/év
500-1.000 mFt110.000 Ft/év120.000 Ft/év
1.000 mFt350.000 Ft/év400.000 Ft/év
Magénszemély
-30.000 Ft/év35.000 Ft/év
Oktatási Intézmény
-30.000 Ft/év35.000 Ft/év
Nonprofit szervezet
-30.000 Ft/év35.000 Ft/év
Nappali tagozatos diák vagy nyugdíjas
-5.000 Ft/év6.000 Ft/év

Pártoló tagság

ÁRBEVÉTELRENDES TAGDÍJEMELT TAGDÍJ
-55.000 Ft/év65.000 Ft/év

A belépés menete

Az Ecommerce Hungary-ba (SzEK.org) történő felvételhez az egyesületi törvény értelmében egy (cégszerűen) aláírt belépési nyilatkozat benyújtása szükséges. A belépési nyilatkozatot kérjük töltsd le, töltsd ki és vagy beszkennelve e-mailen vagy postai úton kérjük, hogy juttasd vissza címünkre. E-mail cím: secretary@ecommerce.colorandcode.hu Postai cím: Ecommerce Hungary 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. A nyilatkozat beérkezése után az Ecommerce Hungary titkársága megküldi a számlát és tagdíjat banki átutalással lehet rendezni, ennek befizetésével lép életbe a tagság.

Belépési nyilatkozat MAGYAR | DOC | PDF
Belépési nyilatkozat KÉTNYELVŰ | DOC | PDF
Etikai kódex | PDF